felhasználónév
jelszó
Lézerbiztonsági Szabványok
A lézerberendezést, vagy lézerforrást tartalmazó eszközöket, berendezéseket használó munkahelyen az egészséget károsító sugárzás érheti az ott dolgozókat, a biztonsági előírásokat szabvány rögzíti, az előírások betartását pedig törvény írja elő.

 

 

 

A lézergyártmányok sugárbiztonsági előírásait több szabványban is megtaláljuk és csak ezen szabványok előírásait alkalmazhatjuk.

Nemzetközi szabvány az IEC 60825-1.
Az Európai Unióban alkalmazott szabvány az EN 60825-1, ami azonos a nemzetközi szabvánnyal.
Az amerikai szabvány az ANSI Z136.1-2000.
A lézergyártmányok sugárbiztonsági előírásait az MSz 16261 tartalmazza, amely gyakorlatilag megfelel a nemzetközileg és az EU-ban elfogadott követelményeinek.

Lézerberendezések osztályba sorolása:

1 osztály:
Ide olyan alacsony teljesítményű lézergyártmányok tartoznak, amelyek normál működési körülmények között nem bocsátanak ki veszélyes sugárzást, mert teljesen zártak. Ilyen lézergyártmányokat alkalmaznak a lézer nyomtatókban, a CD lejátszókban, stb.

1M osztály:
A lézerberendezés által kibocsátott sugárzás nem veszélyes. Akkor nem biztonságos a lézergyártmány használata, ha optikai eszköz van közbeiktatva. Nincs szükség védőeszközre, ha nincs optikai eszköz közbeiktatva.

2 osztály:
A lézerberendezés által kibocsátott sugárzás nem veszélyes a szemre, mert a szem automatikus pislogási reflexe (aminek 0,25s a reakcióideje) védelmet biztosít. Az ide tartozó lézerberendezések fénye már kilép a dobozból, de a kisugárzott teljesítmény még nem éri el az 1mW-ot, ezért a kis-teljesítményű lézergyártmányok közé soroljuk. Ide soroljuk azokat a lézergyártmányokat is, melyek látható sugárzást (λ=400-700nm) bocsátanak ki, de teljesítményük nem éri el az 1mW-ot. Nincs szükség védőeszközre, ha nincs optikai eszköz közbeiktatva. 2-es osztályba tartozó lézergyártmányok pl. a lézerpointerek és a kisebb He-Ne lézerforrások.

2M osztály:
A szemet érő sugárzás 2 osztályú. A sugár szóródásától (divergencia) és a sugárátmérőtől függően, optikai eszköz közbeiktatása esetén veszélyes lehet.  Nincs szükség védőeszközre, ha nincs optikai eszköz közbeiktatva.

3R(3A) osztály:
Ide a 1-5 mW közötti teljesítményű lézergyártmányok tartoznak. A 400-700 nm hullámhossz tartományban a szem védelmét a kikerülési válaszreakciók nyújtanak, beleértve a pislogási reflexet. Más hullámhosszokra a szabad szemre vonatkozó veszély nem nagyobb, mint az 1-es osztályra. Ha a nyaláb csak kis ideig (másodperc törtrészéig) éri a szemet, akkor nem okoznak maradandó károsodást. Hosszabb behatás esetén vagy gyűjtőlencsén át nézve viszont károsítják a szemet. Ilyen lézergyártmányokon vagy a szobában, ahol a lézerberendezést működtetik figyelmeztető táblát vagy matricát kell elhelyezni, illetve ragasztani. A sugárzás, láthatatlan sugár esetén maximum az 1 osztály értékének ötszöröse, látható sugár esetén a 2 osztály ötszöröse lehet. Ilyen lézerforrások pl. a nagyobb He-Ne lézerberendezések, vagy a nagyobb teljesítményű lézerpointerek. Védőszemüveg használata ajánlott!

3B osztály:
Ezen lézergyártmányok nyalábjába történő közvetlen belenézése, továbbá a tükröző visszaverődés vagy a szórt sugárzás nézése mindig veszélyes a szemre. Fényük közvetlenül a szembe jutva látáskárosodást okoz. Ide soroljuk a következő lézergyártmányokat:
Olyan folytonos üzemű lézergyártmányok, amelyek teljesítménye 5mW és 500 mW között van.
0,25 s-os impulzus üzemű lézerforrások közül azok tartoznak ide, amelyek kevesebb, mint 10J/cm2 energiasűrűségű nyalábot bocsátanak ki
Védőszemüveg használata kötelező!

4 osztály:
A 4-es osztályú lézergyártmányok közvetlen nyalábja vagy annak tükröző visszaverődése vagy szórt visszaverődése szem- és bőrsérülést okozhat. Emellett potenciális tűzveszélyt jelentenek. Az ide tartozó lézergyártmányok folytonos üzemben 500 mW-nál nagyobb teljesítményűek vagy 0.25 s-os impulzus üzemben 10J/cm2-nél nagyobb energiasűrűségű sugárzást bocsátanak ki.
Védőszemüveg használata kötelező!

domain, tárhely
webdesign